A A A

Banská Štiavnica

Mesto svetového dedičstva

Čítaj viac

Vitajte
v Banskej Štiavnici

História banského mesta

Čítaj viac

Aktuality Čítaj viac

29. júna 2022

Výstava Svetové dedičstvo očami detí 2022 bližšie k ľuďom

V pondelok 27. 6. 2022 o 10:00 hod. sa na Námestí sv. Trojice, v priestoroch pri ZUŠ, pri infokiosku, uskutočnila vernisáž výstavy víť…

Čítaj ďalej
29. júna 2022

Oznam.

Mesto Banská Štiavnica, týmto oznamuje obyvateľom miestnej časti Banky, že mobilná nádrž na pitnú vodu bude privezená dňa 30.06.2022….

Čítaj ďalej
29. júna 2022

Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzývame…

Čítaj ďalej
27. júna 2022

UPOZORNENIE – Zmena výkaz a výška príspevku

Aktuálne výkazy na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie.

Čítaj ďalej
27. júna 2022

Oznam o voľnom pracovnom mieste

V rámci zaradenia do  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019…

Čítaj ďalej
27. júna 2022

Oznam o voľnom pracovnom mieste

V rámci zaradenia do  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a v zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019…

Čítaj ďalej
24. júna 2022

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a…

Čítaj ďalej
21. júna 2022

NOVÁ WEBSTRÁNKA A APLIKÁCIA

od dnes do konca mesiaca môžete testovať spolu s nami novú web stránku mesta, rovnako od dnešného dňa spúšťa Mesto Banská Štiavnica…

Čítaj ďalej
20. júna 2022

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spot…

Čítaj ďalej
20. júna 2022

Oznam o výberovom konaní v obci Baďan

Poskytovateľ Komunitného centra (KC) obec Baďan, so sídlom Baďan 11, 969 01 Baďan vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto…

Čítaj ďalej

Najbližšie podujatia Čítaj viac

Stiahnite si aplikáciu mesta do svojho mobilu

Mesto na dosah ruky